terug naar beginpagina
Waarom de Landschapswacht? Wat wil de Landschapswacht bereiken? Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Actuele ontwikkelingen Speciale projecten van de Landschapswacht De Landschapswacht in het nieuws Hoe kunt u de Landschapswacht bereiken?
     
 

april 2010

Zorgeloos SNL-subsidies aanvragen via de Landschapswacht

De Landschapswacht boekt met zijn werkwijze consequent en zichtbaar resultaat, wat hard nodig is om gemeentes, provincies, maar ook de politiek in Den Haag betrokken te houden. Meer dan de helft van de erfgoedwaardige landschapselementen verkeert inmiddels in een zo slechte staat dat slechts een rijtje bomen nog herinnert aan een houtwal van weleer, en wat laatste struiken de plek van een eeuwenoude haag markeren.

De Landschapswacht heeft de afgelopen jaren de kennis en vaardigheid ontwikkeld om slim gebruik te maken van beschikbare subsidies. Bent u eigenaar van een of meerdere landschapselementen? Dan kunt u het herstel en onderhoud daarvan zorgeloos regelen via de Landschapswacht van de VNC. Mede dankzij onze expertise heeft een aanvraag bij SNL (Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer) voor landeigenaren via de Landschapswacht voor u de volgende voordelen:

1. zorgeloze aanvraag dankzij grondige expertise van landschapelementen en subsidieregeling
2. geen afrekening van beheerresultaat van landschapselementen
3. geen administratieve lasten
4. kwaliteitsborging en minder controles
5. uitkomsten controles zijn voor rekening van de Stichting De Landschapswacht
6. daadwerkelijk beheer is eenvoudig te organiseren via Stichting De Landschapswacht
7. na zes jaar gewaarborgde mogelijkheid voor verlenging subsidie

Middels een eenvoudige bruikleenovereenkomst tussen u en de Landschapswacht is gewaarborgd dat u zes jaar lang jaarlijks de beheersubsidies via de Landschapswacht ontvangt. U kunt ook direct het herstel en beheer van uw landschapselementen via de Landschapswacht regelen.
Kortom, het aanvragen via de Stichting De Landschapswacht biedt u veel voordelen. Bovendien is de Stichting De Landschapswacht niet btw–plichtig. Voor het opstellen en indienen vragen wij een tegemoetkoming van 3 procent van het totale subsidiebedrag.

Voor informatie kunt u, ook wanneer u nieuwe landschapselementen wilt aanleggen, contact opnemen met:

Ir. B. (Bart) Dingemanse
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
bdingemanse@nederlandscultuurlandschap.nl
06–46593142 of 024–6842294

 

 

 
 

terug naar boven